Neuropsicologia

La neuropsicologia és la ciència que es troba entre la psicologia i la neurologia. S’encarrega d’estudiar el funcionament del cervell en relació al nostre comportament i les funcions cognitives com, per exemple, la memòria, el llenguatge i l’atenció. Ha agafat molta importància, especialment, en els casos de dany cerebral adquirit (com ictus o TCE) i de demència, on el funcionament cerebral s’ha vist afectat.

Des d’aquesta disciplina es realitzen:

  • Exploracions neuropsicològiques: És a dir, avaluacions cognitives del funcionament del cervell per esbrinar quines són aquelles funcions que es troben alterades i quines són les que estan preservades. Aquesta exploració és molt necessària a l’hora de poder establir un diagnòstic mèdic i programar un pla de tractament.
  • Tractament d’estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica: Aquests tractaments van dirigits a mantenir o, si es pot, millorar les funcions mentals per tal d’aconseguir un millor funcionament en el nostre dia a dia.

 

Blog

Més articles