Blog

A qui recorro: psicòleg o psiquiatre?

En tenir per primera vegada una dificultat que sabem requereix d’ajuda especialitzada, són moltes les persones que dubten entre buscar-la en un psicòleg o en un psiquiatre. És per això que volem aportar una mica d’informació sobre què fa cada un d’aquests professionals i aclarir alguns dubtes que poden sorgir al respecte.

Bàsicament, tant el psicòleg com el psiquiatre estan capacitats per diagnosticar els diferents problemes de la salut mental, però cadascun realitza l’atenció des de perspectives diferents.

En el cas del psicòleg, la seva formació li permet centrar-se en tots els aspectes psicològics, comportamentals i socials de la persona i valorar-los. El tractament es basa en corregir i rehabilitar el funcionament disfuncional de la conducta per un procés d’aprenentatge anomenat psicoteràpia. Aquest procés comença fent entendre a la persona, a través d’un diagnòstic, què és el que li passa. Amb aquesta informació, la persona entén millor què és el que ha de treballar en el procés de la psicoteràpia. La psicoteràpia consisteix en tècniques i exercicis amb les que el psicòleg va reajustant conductes i pensaments que poden provocar una persistència de la malaltia mental.

El psiquiatre, per la seva formació, aborda les diferents problemàtiques implementant tractaments des de la part fisiològica, ja sigui prescrivint medicació o un altre tipus d’intervenció mèdica, per tal d’equilibrar la bioquímica del cervell i reparar o compensar la fisiologia que estigui deteriorada, tenint sempre en compte les variables psicològiques.

A la pràctica, cada professional realitza diferents tipus d’intervencions, però en molts casos aquestes són complementàries. És a dir, el psicòleg tracta els problemes modificant a través d’exercicis els pensaments, conductes i emocions de les persones, mentre que el psiquiatre se centra més en reequilibrar la part biològica a través de psicofàrmacs.

Existeixen alguns tòpics sobre psicòlegs i psiquiatres que s’haurien de superar. Un tòpic molt popular és que davant els problemes lleus s’ha d’anar al psicòleg i davant els greus és important anar al psiquiatre. Això és fals. Tant psicòlegs com psiquiatres atenem problemes lleus, moderats i greus i, com apuntàvem abans, les nostres intervencions es poden complementar.

Un altre tòpic és que haver de prendre medicació és sinònim de tenir un problema greu, i no és així necessàriament. Simplement vol dir que cal reequilibrar la química cerebral, ja sigui per evitar sofriment o perquè s’assimilin més ràpidament les sessions de psicoteràpia.

També s’acostuma a pensar erròniament que és millor anar al psiquiatre perquè només prenent pastilles se solucionen els problemes. Molts dels fàrmacs que es recepten per a salut mental només alleugen els símptomes i no eliminen el problema psicològic de fons. És com tenir una ferida oberta i limitar-se a tapar-la amb un apòsit. No sentirem dolor, però segurament la ferida tanqui en fals i el problema segueixi creixent.

Més articles