Neuropsicologia

Estimulació cognitiva

Amb l’estimulació cognitiva es pretén, preservar i mantenir tant de temps com sigui possible funcions com la memòria, el llenguatge, l’organització, l’atenció o les capacitats perceptives, al temps que repercuteix en una millora de la qualitat de vida.

En el cas de les malalties neurodegeneratives com ho són la Malaltia d’Alzheimer, Pàrkinson, Esclerosi Múltiple… es produeixen afectacions de les funcions cognitives que van minvant amb el pas del temps. Davant d’aquesta realitat, s’ha demostrat que realitzant una sèrie d’activitats es pot aconseguir que aquest declivi es produeixi de forma més progressiva i que la persona pugui mantenir l’autonomia personal durant més temps.

En els països com el nostre, les demències no només són malalties prevalents, sinó que també s’han convertit en un important problema sociosanitari, com demostra el seu quart lloc com a causa de la pèrdua d’anys de vida degut a la discapacitat. Les prediccions indiquen que la situació no millorarà ja que les projeccions realitzades per l’any 2050 auguren que la prevalença actual es quadrupliqui.

Dins les demències, la més freqüent és la malaltia d’Alzheimer seguida de la demència vascular. En termes generals, la prevalença de demència se situa per sota del 2% en el grup de gent gran, d’edats compreses entre 65 i 69 anys. Aquest valor es duplica cada 5 anys i és al voltant del 20% en el grup de 80 a 84 anys, arribant a valors del 30% per sobre dels 90 anys. A l’estat, les taxes de prevalença per a majors de 65 anys se situen entre el 5,2% i el 16,3%, arribant al 22% en homes majors de 85 anys i al 30% en dones.

Blog

Més articles