Psicologia

Psicologia coaching

La psicologia coaching és una metodologia centrada en el procés de canvi a través del qual la psicòloga coach proporciona eines al client per facilitar l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius proposats. Permet identificar i solucionar aquells obstacles que impedeixen la persona arribar als seus objectius, així com també establir noves fites per al seu creixement i l’autolideratge personal.

L’objectiu principal d’un procés de psicologia coaching és el de facilitar i promoure canvis positius a les persones per tal que puguin assolir els seus objectius el més ràpidament possible.

La psicòloga coach és una professional de la psicologia amb formació específica en coaching, acreditada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. La professional adapta i integra diferents models de forma flexible adaptant-se a les característiques de cada client per tal que assoleixi els seus objectius professionals i/o personals.

Es tracta d’un procès d’empoderament i autolideratge que normalment consta d’entre 8 i 10 sessions, amb una durada d’aproximadament 1 hora cada sessió. A la primera sessió es defineix l’objectiu final a assolir i s’estableix l’itinerari a seguir.

Alguns exemples genèrics d’objectius treballats a través de la psicologia coaching son: creixement personal, autoconfiança, habilitats comunicatives, efectivitat d’un equip, equilibri personal-laboral, pensament estratègic, carrera professional, acompanyament dins de canvis vitals com l’adolescència o la jubilació, la gestió de l’error, etc.

S’estableixen dos tipologies de serveis:

Psicologia coaching personal

En les sessions de psicologia coaching personal, es treballa l’acompanyament individual per a l’autoconeixement i empoderament mitjançant eines que faciliten la consecució d’objectius. En aquest àmbit es realitza l’acompanyament a l’etapa de l’adolescència i a l’etapa adulta, gestionant els canvis característics de cada etapa vital.

Psicologia coaching empresarial

  • Individual: Acompanyament per al desenvolupament de competències per gestionar possibles problemes dins l’àmbit laboral. Es proporcionen eines per a l’autolideratge i per a la gestió d’equips.
  • Grupal: Sessions d’equip per poder millorar l’efectivitat mitjançant la gestió de la comunicació i l’assoliment d’objectius. El procediment compta amb un contracte de confidencialitat on els objectius a assolir son validats tant pels treballadors com pels directius i es treballa conjuntament implicant totes les àrees.

 

Blog

Més articles