Psicologia

Depressió

Avui dia la depressió és un dels problemes més comuns de la nostra societat a més de ser un dels més seriosos. Segons estudis realitzats a l’estat, més d’un 40% de la població pateix símptomes de depressió. D’aquests, a un 25% els resulta incapacitant fins al punt que interfereix a tots els nivells de la seva vida.

La depressió és un trastorn emocional que té com a característica principal la tristesa. Però no és només això. Tot i ser el pilar més gran, hi ha altres símptomes que també la defineixen, com per exemple l’apatia (no tenir ganes de fer res), la fatiga, sentiments de culpa o de ser inútil, tenir més o menys gana i/o son que de costum. La persona que pateix un trastorn depressiu pot sentir desesperança i una pèrdua de control de la situació ja que repercuteix a nivell laboral, familiar i social.  És fàcil, doncs, no veure cap solució per millorar la situació.

Les causes que provoquen l’aparició de la depressió poden ser molt variades, però un percentatge alt dels casos és degut a la pèrdua d’algú o d’alguna cosa. En aquest punt, l’emoció primera que apareix de forma reactiva és la tristesa. Però quan la persona manté la tristesa durant massa temps, es pot precipitar un trastorn depressiu.

No obstant, hi ha solucions i sortides a aquest problema. El tractament cognitiu-conductual per a la depressió ha estat validat com a tractament eficaç de forma empírica i concep un treball a dos nivells, que es tracten al llarg de les sessions a consulta. El primer és facilitar a la persona eines i estratègies per combatre les emocions com la tristesa i l’angoixa i fer-les més funcionals, al mateix temps que es treballen els pensaments que acompanyen aquest estat. El segon gran objectiu que es planteja a teràpia és aconseguir restablir de nou les conductes i activitats que la persona tenia abans de l’estat de depressió. Per a fer-ho, es marquen una sèrie de tasques i activitats que es van assolint de forma gradual.

No és un camí fàcil, però sí que es pot assegurar que hi ha alternatives i solucions per canviar una situació de depressió.

Blog

Més articles