Neuropsicologia

Dislèxia

La dislèxia és el problema per aprendre a llegir de forma fluïda i correcta que presenten alguns nens amb un coeficient intel·lectual normal i que no pateixen altres problemes físics o psicològics que puguin explicar aquesta dificultat en la lectura.

Segons algunes estadístiques extretes d’estudis realitzats a l’estat, la dislèxia afecta aproximadament a un 10% o 15% de la població escolar i adulta, en igual mesura a nens i nenes.

La dislèxia és un problema de caràcter crònic, cosa que implica que les dificultats lectores, en major o menor mesura, es mantindran al llarg de la vida. És per aquest motiu, que el tractament que es proposa va adreçat primerament a que el nen adquireixi una comprensió lectora correcta i, en la mesura del possible, es procurarà incrementar tant com sigui possible la velocitat lectora. Això es realitza a través de diversos entrenaments i exercicis que van dirigits a uns objectius més específics:

  • Adquirir consciència fonèmica, la qual ens permetrà combinar de forma adequada els sons de les lletres per interrelacionar-los correctament.
  • Treballar les unitats bàsiques de les paraules i adquirir la consciència sil·làbica.
  • Millorar en la mesura del possible la fluïdesa i verbal.
  • Treballar l’autoestima, l’ansietat i la preocupació que pugui presentar el nen a causa de la dislèxia. No hem d’oblidar que hi ha força casos en els que es presenten aquests símptomes. De forma recurrent, a l’escola, els nens es veuen empesos a mostrar en públic la seva dificultat a l’hora de llegir en veu alta.

Per abordar aquestes dificultats es realitzen exercicis que impliquen el moviment del cos i l’ús de paper i llapis, així com de l’ordinador. Tanmateix és proposen una sèrie de tasques i activitats que es realitzaran a casa de forma diària, ja que el tractament segueix duent-se a terme de forma contínua fora de la consulta.

Blog

Més articles