Tractaments online

Tractament online de psicologia

En la societat actual portem un ritme de vida accelerat que ens fa sentir que de vegades ens falta temps per arribar a tot. Si de fet trobar temps per iniciar noves activitats ens costa molt, no és estrany que una de les excuses més freqüents sigui trobar el moment per anar a teràpia. Per aquest motiu, fa anys que s’ha anat implementant la modalitat de psicologia online.

Actualment, gràcies als avenços tecnològics, l’accés a aquesta forma de rebre el servei és a l’abast de gairebé tothom i és un recurs molt còmode que permet simultaneïtat de comunicació. Fa uns anys, quan les comunicacions no eren tan eficients com ara, sí que s’evidenciaven problemes i una clara predilecció pel mode presencial. Ara mateix els resultats que s’han obtingut són tan bons com quan les sessions es realitzen cara a cara.

La teràpia online permet solucionar aquesta manca de temps en els desplaçaments, continuar els tractaments en cas de que la persona hagi de canviar de residència, o bé perquè es trobi en un altre país i vulgui ser atesa en el seu idioma.

Evidentment, hi ha algun desavantatge com el fet de no poder veure completament l’altra persona i perdre informació no verbal. És sobretot a l’inici d’una teràpia quan es nota més aquest desavantatge, però en unes sessions desapareix l’inconvenient.

També és cert que la teràpia online té els seus avantatges. A banda de ser més immediata, en alguns casos, com en l’agorafòbia, pot ser beneficiosa l’aproximació online per començar a forjar l’aliança terapèutica.

Blog

Més articles