Psicologia

Trastorn per estrès posttraumàtic

Quan una persona ha patit una situació de molta por, ansietat o angoixa, quan ha sentit que d’alguna manera la seva vida podria haver estat en algun perill, és pot precipitar un trastorn per estrès posttraumàtic o TEPT. Aquest trastorn es caracteritza per records o somnis intrusius recurrents que apareixen en forma de pensaments o imatges. Els records que s’experimenten són reviscuts de forma molt intensa, de tal manera que la persona pot sentir que la situació s’està produint de nou. Il·lusions i al·lucinacions visuals, produïdes pels flashbacks són característiques força comunes d’aquest trastorn.

El record però, no ho és tot. Al tornar a experimentar l’episodi traumàtic també es reviuen de nou els símptomes que s’havien sentit en aquella situació, fet que produeix un malestar psicològic intens i persistent. Malgrat els esforços per reduir o evitar els pensaments, aquests acaben apareixent. A causa de la pèrdua de control sobre l’aparició d’aquests pensaments, la persona evita situacions, contextos, persones, hàbits o rutines que tenia en el passat. El resultat és que cada cop es veu més reduït i limitat el seu ritme i estil de vida.

Potser ens podem preguntar: com és que davant d’una mateixa situació traumàtica, una persona pot sobreposar-se i refer-se i, en canvi, una altra acaba patint seqüeles en forma de trastorn per estrès posttraumàtic? La resposta és que tots disposem de forma innata d’uns canals que processen els successos del nostre dia a dia. No obstant, pot passar que en algunes ocasions, per un estat d’ansietat elevat, aquests canals es bloquegin i no processin una informació. D’aquesta manera, l’experiència queda enregistrada en un grup neuronal molt específic i que s’activa de forma repetida. És el que succeeix en el trastorn per estrès posttraumàtic.

Des de la consulta es treballa aquest trastorn amb el tractament de primera elecció, que ha demostrat la major eficàcia terapèutica quant a resultats i brevetat. Es tracta de la dessensibilització i reprocessament per moviments oculars (EMDR), una tècnica psicoterapèutica creada fa uns 25 anys als Estats Units. Amb l’ajuda d’aquesta eina es desbloquegen els canals encarregats del processament de la informació i això permet elaborar la situació estressant d’una forma molt més sana, aconseguint que el record no reaparegui amb la mateixa intensitat i sense els símptomes d’ansietat, angoixa o estrès.

Blog

Més articles