Psicologia

Suport al cuidador

En ple segle XXI són moltes les famílies que tenen un familiar amb alguna malaltia de demència o alguna altra afectació neurològica. Sigui com sigui, cal que cada família pugui comprendre les diferents alteracions o situacions en que es pot trobar la persona afectada i que el cuidador sàpiga com actuar davant els possibles problemes que poden sorgir. Cap de nosaltres ha nascut preparat amb les eines necessàries per afrontar aquest tipus de situacions que poden arribar a ser tan complicades.

Quan cuidem d’algú canviem, sense pretendre-ho, molts aspectes de la nostra vida. En moltes ocasions aquests canvis originen el que s’anomena la síndrome del cuidador. Aquesta tracta d’un conjunt de símptomes emocionals (irritabilitat, depressió, ansietat), físics (fatiga, cansament, insomni) i conductuals que pateix la persona cuidadora, en molts dels casos a causa de la sobrecàrrega que suposa cuidar.  El nostre entorn també se’n pot ressentir i, de fet, són molt freqüents els problemes a nivell familiar i laboral.

Es per això que des de la consulta s’ofereix:

  • Psicoeducació: assessorament i informació de la patologia.
  • Formació del cuidador: en la qual la intervenció es realitza de forma individual, dotant el cuidador d’estratègies i eines que permetin una millora de les cures que ofereix a la persona afectada. El familiar és qui millor coneix a la persona que cuida i és qui podrà també ajudar a promoure els canvis i a modificar els costums i rutines que no resultaven del tot assertives.

 

Blog

Més articles