Blog

Per què realitzar una exploració neuropsicològica?

Aquest article pretén conscienciar una mica més a la societat. La gent normalment no sap el que és una exploració neuropsicològica i arriba a conèixer-la perquè ha aparegut ja algun problema i és el metge qui demana que se’n faci una. No obstant això, per a un futur nostre, pot ser de gran ajuda comptar amb una exploració realitzada quan estem totalment sans.

Abans de res i contestant a la pregunta dde per què cal realitzar una exploració: no hi ha una única raó per realitzar una exploració neuropsicològica.

El més usual és que la gent es plantegi realitzar aquesta valoració perquè li demani un metge. El metge té interès moltes vegades en conèixer l’estat basal dels seus pacients. L’estat basal es refereix a la situació base, inicial, la que s’utilitza com a punt de partida per mesurar canvis.

Disposar d’una exploració neuropsicològica estant totalment sa permetrà al teu metge saber si el teu nivell cognitiu varia en cas que estiguis experimentant qualsevol canvi en les teves habilitats mentals, ja sigui la teva memòria, la teva atenció, el teu llenguatge, la teva concentració… Al teu metge li pot interessar saber-ho abans d’aplicar algun tractament per observar si hi ha canvis en el teu rendiment mental, o bé, per observar a partir d’aquell moment com progresses en una situació determinada.

També és possible que siguis tu qui ha notat algun canvi en el teu funcionament del dia a dia. Una valoració neuropsicològica pot determinar amb més precisió quin pot ser el problema i ajudar en el diagnòstic mèdic. En aquest cas també sol ser el metge qui deriva al neuropsicòleg.

Pot passar que vulguis conèixer simplement el teu rendiment intel·lectual en aquesta etapa de vida i així poder determinar quines són les teves fortaleses i debilitats. És important no confondre l’exploració neuropsicològica amb un test d’intel·ligència. Moltes vegades la gent els posa al mateix sac i són dos conceptes molt diferents. El test d’intel·ligència està dirigit a calcular única i exclusivament el quocient intel·lectual (CI) a través de diferents proves. L’exploració neuropsicològica és més complexa i va més enllà dels números. És una eina de gran importància per poder dissenyar un pla de rehabilitació adequat tenint en compte el perfil cognitiu de la persona explorada, les funcions cognitives que té preservades i aquelles que són deficitàries.

Amb l’exploració neuropsicològica es pretén avaluar totes les funcions mentals i això requereix un temps. Com tots ens fatiguem després d’un període de temps d’estar concentrats, normalment els neuropsicòlegs optem per fer les exploracions en dos dies.

Per tot això, us animo a que alguna vegada us feu una valoració tot i trobar-vos bé i estar sans. Vivim en una cultura centrada en el culte al cos i és important tenir cura també del nostre cervell. Mens sana in corpore sano, que es diu. Si vols començar a cuidar-lo com cal, el primer i més important és conèixer bé com està ara el teu cervell.

Més articles